Portima har en mycket låg personalomsättning.

            Vi månar om varandra!

            Våra bilar är organiserade med självständiga

            team.

            Nyckelord är omsorg och samarbete.

Vill du bli en del av vårt trevliga gäng?

Ring Lennart 070-7120744

portima@telia.com