Med Nissan i Norge!

Då vi gjort oss kända som skeptiker till det mesta och cyniska till det övriga bjöds vi in till Nissa Evolution party i Norge.

Tema: fräls världen med el!

Vi är frälsta!!!

Problemet med elbilar idag är aktionsradien något som hela tiden förbättras.

Körmässigt är balansen i bilen, svar på gaspådrag, spårsäkerhet vid hård körning etc. TOPPEN!

Med andra ord betydligt bättre än motsvarande bilar drivna med bensin eller diesel. Varför?

Hård fjädring och låg tyngdpunkt är det enkla svaret. Buskul tyckte jag då E200 bara finns i de 2 exemplar vi hade  till förfogande kunde en viss rädsla ses hos de som hade bilansvaret när undertecknad testade gränser för väghållning.

Kommer vi att satsa på el?

Defínitivt!

När?

Så fort en affär dyker upp där vi räknar hem på investering!

         Lennart

  

  

 

Framtidens taxibil har enkelt insteg och riktigt bekväma säten. 

5 på en femgradig skala.

    

 

Helene glad, spanjor något bekymrad. Hur ska detta sluta...

 

Cool Taxistockholmchaufför med glad kund. Undrar hur länge...